Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 25. 09. 2020
svátek slaví Zlata


Aktuality

Zahájení školního roku - pravidla

28. 08. 2020

Provoz tříd
• Od 6.00 - 7.00 hodin se všechny děti scházejí v 5. třídě Berušek.
• Od 15.30 - 16.30 hodin budou všechny děti opět v 5. třídě Berušek.

Žádáme všechny rodiče o dodržování následujících pravidel:

Nevstupujte až do třídy, dítě si převezme ze šatny učitelka.

• Choďte s dítětem vždy jen jeden

• Hračky z domu dětem do školky nedávejte.

• Roušky děti ani rodiče v MŠ nosit nemusí.

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy MŠ vstoupit.

• Při vstupu do MŠ použije rodič i dítě dezinfekční prostředek umístěný v dávkovači u dveří.

• Rodič převlékne dítě v šatně a předá učitelce u vstupu do třídy.

• Učitelka provede ranní zdravotní filtr - pohledovou kontrolu, rozhovor s rodičem ohledně aktuálního zdravotního stavu.

• Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé či, vyrážka…) nebudou do MŠ přijaty.

• Má-li dítě alergickou rýmu, kašel, zarudlé oči…, doloží rodiče potvrzení od lékaře, že dítě trpí alergií s těmito projevy.

• Přineste dítěti do MŠ jednu čistou a podepsanou roušku v igelitovém sáčku pro případ, že dítě v MŠ během dne onemocní. Podrobnější informace ohledně provozu od 1.9.2020 ZDE
Anketa není vypsána.