Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 08. 03. 2021
svátek slaví Gabriela


Denní režim


Scházení dětí od 6.00 do 7.30 na 5. třídě

 • 06.00 - 07.00 scházení dětí v 5. třídě, volné hry a činnosti

 • 7.20 h přechod s učitelkou na 3.oddělení.

 • V 8.00 hodin s třída uzavírá. Po této době je nutné děti předat v kanceláři MŠ.


 • Dětem v průběhu dne nabízíme:

  07.30 - 10.00
  • příprava a pití ranního čaje
  • průběžně svačinka u 2 stolů
  • hra s kamarády podle vlastního přání
  • náročnější práce s menší skupinkou dětí: malování, stříhání, lepení, konstruování nebo skládání podle předlohy, práce s knihou, práce se dřevem, manipulace s různými materiály, pokusy ap.
  • individuální činnosti: řešení pracovních listů, labyrintů, úkolů (zvláště předškoláci)
  • komunitní kruh: přivítání, sdělování zážitků, návrhy společných činností, řešení problémových otázek ap.
  • frontální činnosti: pohybové hry a cvičení, zpívání s klavírem, dramatizace, recitace, aj
  • ovocná svačinka

  10.00 - 11.40
  • převlékání a příprava na pobyt venku
  • hry a činnosti na zahradě, případně vycházka do okolí


  12.00 - 12.45
  • oběd
  • osobní hygiena, příprava na odpočinek nebo odchod domů


  12.30 - 12.45 vyzvedávání dětí po obědě

  12.50 - 14.15
  • pohádka před spaním, kterou čteme dětem nebo pouštíme vhodné pohádky z CD přehrávače
  • odpočinek na lehátku s plyšovým kamarádem z domu nebo Mš
  • klidnější hry a činnosti u stolu nebo v koutcích pro starší děti a nespavce.


  14.15 - 15.00
  • odpolední svačinka
  • hry s kamarády, pohybové hry, logopedická cvičení aj. vzdělávací činnosti, dokončování prací z dopoledních činností, péče o květiny ve třídě, úklid hraček ve třídě, kreslení a lepení aj.

  15.30
  • přechod do 5. třídy
  Anketa není vypsána.