Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Fáze citlivosti

Fáze citlivosti v senzitivním období 0-6 let „Absorbující mysl“

Jednotlivé fáze umožňují rychlé a přirozené učení, dítě se zaměřuje na specifické činnosti. Je třeba pozorováním identifikovat, kterou fází dítě prochází a ve vhodnou dobu nabízet vhodné činnosti ve vhodné náročnosti.

1. Cit pro pořádek – dítě se cítí spokojené, když má pod kontrolou, kde jsou věci uloženy, může trvat na ukládání věci na stejné místo Vhodná nabídka: praktické činnosti s předměty denní potřeby, sebeobslužné činnosti,….

2. Citlivost vnímání – projevuje se ohmatáváním a ochutnáváním věcí Vhodná nabídka: smyslový materiál, rozlišování struktury materiálů, ochutnávání vhodných potravin (kyselé, sladké, šťavnaté), sluchové pexeso,….

3. Citlivost pro řeč a jazyk – snaha porozumět, vyjádřit se, přirozený zájem o řeč a jazyk Vhodná nabídka: naslouchání, opakování známých slov a říkadel, hry se slovy, zpívání, recitování, čtení, rytmizace, přiřazování psaných symbolů (písmen, číslic)…

4. Citlivost pro chůzi – touha zdokonalovat svou pohyblivost, ovládat pohyby Vhodná nabídka: cvičení rovnováhy, ovládání těla, koordinace pohybů

5. Citlivost na malé věci – požitek v hledání malinkatých věcí, pozorování a srovnávání detailů Vhodná nabídka: manipulace s drobnými předměty, navlékání, třídění, porovnávání, …

6. Citlivost pro včlenění do kolektivu – uvědomování si společnosti jiných lidí, jejich pozorování, sledování jejich reakcí na své chování, touha pomáhat Vhodná nabídka: volnost spolupracovat, společné tvoření a dodržování pravidel v kolektivu i doma v rodině, činnosti ve skupině, komunikace s dospělým, jasné reakce na nevhodné chování, možnosti pomáhat ostatním

Anketa není vypsána.