Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 25. 04. 2018
svátek slaví Marek


Spolupracujeme s rodiči

  • Spolupracovat s rodiči jako s partnery považujeme za výraznou prioritu. Tomu napomáhá naše filozofie péče stálých pedagogů o dítě po celou dobu jeho docházky do mateřské školy.
  • Děti, rodiče i my si tím pomáháme vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy, které posilují vzájemný respekt a ochotu spolupracovat.
  • Zapojení rodičů do činností třídy je značným přínosem pro děti, pro učitelky i rodiče. Vnášejí do života školy pestrost, aktivitu a samozřejmě radost dětem.
  • Vítáme pomoc se zajišťováním drobných oprav či materiálu pro výzdobu tříd, pomoc u činností, kdy je nezbytný větší počet dospělých, pomoc při zajišťování exkursí na pracovištích i pomoc při doprovodu dětí.
  • Za zcela samozřejmé považujeme vstupování rodičů do tříd, společné hry s dětmi, společné dokončování činností.
  • Poskytujeme informace o individuálních výsledcích dítěte, jeho pokrocích v rozvoji a učení. Snažíme se, aby komunikace rodiče s učitelkou byla co nejefektivnější. Na učitelkách a rodičích záleží do jaké míry si dohodnou organizaci a pravidla, kdy budou řešit společné otázky, kolik času si budou navzájem věnovat. Je to oblast náročná a dosud ne zcela samozřejmá, a to jak pro rodiče, tak pro učitelky.
  • Nabízíme rodičům možnost účastnit se programů a akcí v mateřské škole.
  • S rodiči a dětmi spolupracujeme i po ukončení docházky do MŠ. Jsme vždycky rádi, když se k nám s dětmi vracejí pochlubit se vysvědčením a popovídat si.
  • Zajišťujeme poradenský servis, půjčujeme odbornou literaturu, doporučujeme spolupráci s odborníky.
30. 04. 2018
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

27. 04. 2018
Plavání -2.skupina

25. 04. 2018
Čarodějnické dopoledne

20. 04. 2018
Školička 20.4.

Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
804 hlasů - 41.4%
Jen povrchně
548 hlasů - 28.2%
Ano
591 hlasů - 30.4%
celkem hlasů: 1943