Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 23. 01. 2019
svátek slaví Zdeněk


Spolupracujeme s rodiči

  • Spolupracovat s rodiči jako s partnery považujeme za výraznou prioritu. Tomu napomáhá naše filozofie péče stálých pedagogů o dítě po celou dobu jeho docházky do mateřské školy.
  • Děti, rodiče i my si tím pomáháme vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy, které posilují vzájemný respekt a ochotu spolupracovat.
  • Zapojení rodičů do činností třídy je značným přínosem pro děti, pro učitelky i rodiče. Vnášejí do života školy pestrost, aktivitu a samozřejmě radost dětem.
  • Vítáme pomoc se zajišťováním drobných oprav či materiálu pro výzdobu tříd, pomoc u činností, kdy je nezbytný větší počet dospělých, pomoc při zajišťování exkursí na pracovištích i pomoc při doprovodu dětí.
  • Za zcela samozřejmé považujeme vstupování rodičů do tříd, společné hry s dětmi, společné dokončování činností.
  • Poskytujeme informace o individuálních výsledcích dítěte, jeho pokrocích v rozvoji a učení. Snažíme se, aby komunikace rodiče s učitelkou byla co nejefektivnější. Na učitelkách a rodičích záleží do jaké míry si dohodnou organizaci a pravidla, kdy budou řešit společné otázky, kolik času si budou navzájem věnovat. Je to oblast náročná a dosud ne zcela samozřejmá, a to jak pro rodiče, tak pro učitelky.
  • Nabízíme rodičům možnost účastnit se programů a akcí v mateřské škole.
  • S rodiči a dětmi spolupracujeme i po ukončení docházky do MŠ. Jsme vždycky rádi, když se k nám s dětmi vracejí pochlubit se vysvědčením a popovídat si.
  • Zajišťujeme poradenský servis, půjčujeme odbornou literaturu, doporučujeme spolupráci s odborníky.
07. 01. 2019
Karneval

29. 11. 2018
Vánoční provoz MŠ

15. 10. 2018
Změna vstupu do 4. a 5.třídy

01. 10. 2018
Scházecí 5. třída

Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
941 hlasů - 41%
Jen povrchně
644 hlasů - 28.1%
Ano
708 hlasů - 30.9%
celkem hlasů: 2293