Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Cíle ŠVP

ŠVP „Zvládnu to sám?“ směřuje k tomu, aby dítě před nástupem do základní školy:

- chápalo, že je součástí společnosti, umělo se podřídit, ale i přiměřeně prosadit

- dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými

- umělo se vyjadřovat a přiměřeně komunikovat s dospělými i s vrstevníky

- chápalo zodpovědnost za své chování, dokázalo se přiměřeně o sebe postarat

- umělo se rozhodnout, respektovalo rozhodnutí kamaráda

- dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci „ne“ v situacích, které to vyžadují

- umělo zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji i materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony

- ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, aktivně se zapojovalo do pohybových aktivit

- dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy

- umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo pravidla

- mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí
Anketa není vypsána.