Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 20. 07. 2019
svátek slaví Ilja


Filozofie a strategie školy

                                      ...aneb kam a proč směřujeme

Naše dlouhodobá činnost je postavena na neformální spolupráci s rodiči.

Vize: „Mateřská škola – „PARTNER“ rodičů a dětí“

Jsme přesvědčeni, že
  • nejvýznamnějším výchovným prostředím dítěte je jeho vlastní rodina a našim úkolem je pomáhat rodičům připravit děti pro život ve složitém a neustále se měnícím světě
  • vzájemná spolupráce mezi rodiči a školou zvyšuje kvalitu naší práce a přispívá k rovnoměrnějšímu rozvoji osobnosti dítěte
  • nejlepší vizitkou naší činnosti je spokojený rodič – spokojené dítě – spokojení zaměstnanci
Školní vzdělávací program "Zvládnu to sám". vychází z tohoto pohledu a rozvíjí dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců mateřské školy a rodičů při výchově a vzdělávání dětí.

Je zaměřen   na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností.

Upřednostňuje:
  • každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve třídě a na školní zahradě
  • manipulaci s didaktickým, výtvarným, technickým materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím před jednostranně zaměřenými hračkami
  • spontánní hru dětí
  • hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii
  • metodu „pokus – omyl“ před poučováním a předáváním hotových poznatků
  • tvořivou atmosféru a „nepořádek“ před vyumělkovaným prostředím třídyÚplné znění ŠVP "Zvládnu to sám"
Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
1054 hlasů - 40.6%
Jen povrchně
731 hlasů - 28.1%
Ano
812 hlasů - 31.3%
celkem hlasů: 2597