Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 21. 10. 2017
svátek slaví Brigita


Struktura vzdělávacího obsahu

Vzdělávací obsah ŠVP je uspořádán do 4 na sebe navazujících integrovaných bloků.

Vzdělávací obsah ŠVP je každoročně hodnocen a na základě poznatků z praktické realizace jsou prováděny jeho dílčí úpravy.

Vzdělávací bloky obsahují
  • charakteristiku a záměr vzdělávacího bloku - k čemu děti povedeme a proč
  • očekávané výstupy - co se děti naučí
  • vzdělávací nabídku - jaké činnosti budou dětem nabízeny


Pedagogové jednotlivých tříd rozpracovávají každý blok ŠVP do několika časově kratších, tématicky ucelených částí, vyhovujících podmínkám dané třídy.

K jeho rozpracování použijí myšlenkovou mapu nebo jiný stručný přehled plánovaných tématických bloků.

Bloky jsou nastaveny tak, aby pedagogové mohli zvolit téma odpovídající jak ročnímu období, tak potřebám a podmínkám třídy, či spontánně vzniklým situacím.
20. 10. 2017
Volební místnost

14. 09. 2017
Divadélko v MŠ

05. 09. 2017
Hesla

21. 08. 2017
Školné 400,- Kč

Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
629 hlasů - 41%
Jen povrchně
424 hlasů - 27.7%
Ano
480 hlasů - 31.3%
celkem hlasů: 1533