Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Struktura vzdělávacího obsahu

Obsah ŠVP je rozdělen do pěti INTEGROVANÝCH BLOKŮ (IB), které umožňují tvořit TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY (TVP) individuálně podle potřeb a situace v jednotlivých třídách.

- Všechny IB jsou plněny v průběhu celého školního roku, bez časového omezení, bez posloupnosti

- Učitelé rozpracovávají IB bloky do TVP v podobě kratších tematických částí (1 – 4 týdny), témata mohou učitelé volit z obsahu v IB (nabídka je orientační, není závazná)

- Výstupy IB jsou formulovány pro děti v posledním roce vzdělávání v MŠ, učitelé je přizpůsobují věkovému složení a potřebám třídy


Učitelé vytvářejí nabídku tak, aby naplňovali souběžně všechny tři rámcové cíle TVP PV:
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
Získání osobních postojů
Osvojení hodnot

Veškeré činnosti, aktivity, metody, formy vzdělávání i organizační metody volí učitelé tak, aby směřovaly a přispívaly k vytváření klíčových kompetencí, které mají k bloku největší vazbu

Každý IB ŠVP obsahuje:
  • Záměr/ smysl (co budou učitelky u dětí rozvíjet, podporovat, posilovat, potlačovat, …)
  • Kompetence, ke kterým blok záměrně směřuje
  • Obsah (navrhovaná témata, o které se lze zajímat)
  • Výstupy (co by měly děti v posledním roce předškolní docházky na konci IB zvládnout)
• • • •
Anketa není vypsána.