Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 20. 09. 2019
svátek slaví Oleg


Kritéria přijetí

Pro školní rok 2019/2020

Počet volných míst: 28

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními 3. až 5. stupně bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Pokud počet přihlášených dětí u zápisu bude převyšovat počet volných míst budou děti do MŠ přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

1. Přijetí ze zákona - dítě, které před 1.9.2019 dovrší věku 5 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu.
2. Přednostní přijetí ze zákona - dítě, které před 1.9.2019 dovrší věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném spádovém obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bodové ohodnocení:
  • dítě ze spádové oblasti         - 6 bodů
  • 5 let do 31.8.2019               - 20 bodů
  • 4 roky do 31.8.2019            - 18 bodů
  • 3 roky do 31.8.2019            - 16 bodů
  • 2 roky do 31.8.2019              - 8 bodů
  • sourozenec v MŠ                   - 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).
06. 09. 2019
Třídní schůzky

27. 08. 2019
Přístupová hesla

25. 08. 2019
MŠ UZAVŘENA

20. 05. 2019
Změna termínu Radovánek

Anketa není vypsána.