Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 23. 01. 2019
svátek slaví Zdeněk


Kritéria přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte školní rok 2017/2018
Počet volných míst: 42

Pokud bude počet přihlášených dětí u zápisu převyšovat počet volných míst, budou děti do mateřské školy přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

Spádová oblast:

Statutární město Havířov vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou se stanoví školské obvody. Mateřským školám Petřvaldské, Sadové a Místní přísluší Školský obvod č.8.

• trvalé bydliště ve spádové oblasti (3 body)
Věk dítěte:
• 5 let k 31.8.2017 (14 bodů)
• 4 roky k 31.8.2017 (13 bodů)
• 3 roky k 31.8.2017 ( 9 bodů)
• 3 roky k 31.12.2017 ( 5 bodů)
• 3 roky k 31.8.2018 ( 1 bod)

Základní podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 15. května 2017.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Budou přijímány děti s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.
07. 01. 2019
Karneval

29. 11. 2018
Vánoční provoz MŠ

15. 10. 2018
Změna vstupu do 4. a 5.třídy

01. 10. 2018
Scházecí 5. třída

Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
941 hlasů - 41%
Jen povrchně
644 hlasů - 28.1%
Ano
708 hlasů - 30.9%
celkem hlasů: 2293