Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 05. 06. 2020
svátek slaví Dobroslav


Kritéria přijetí

Pro školní rok 2020/2021

Počet volných míst k 15.4.2020: 30

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními 3. až 5. stupně nebo dítěte mladšího tří let bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy (např. vyhl. 14/2005 Sb.).

Pokud počet přihlášených dětí u zápisu bude převyšovat počet volných míst budou děti do MŠ přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

1. Přijetí ze zákona - dítě, které před 1.9.2020 dovrší věku 5 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu.
2. Přednostní přijetí ze zákona - dítě, které před 1.9.2020 dovrší věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném spádovém obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bodové ohodnocení:
  • dítě ze spádové oblasti         - 6 bodů
  • 5 let do 31.8.2020               - 20 bodů
  • 4 roky do 31.8.2020            - 18 bodů
  • 3 roky do 31.8.2020            - 16 bodů
  • 2 roky do 31.8.2020              - 8 bodů
  • sourozenec v MŠ                   - 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).
02. 06. 2020
Provoz prázdniny

21. 05. 2020
Co sebou 25.5.?

18. 05. 2020
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

16. 05. 2020
Provoz od 25.5.2020

Anketa není vypsána.