Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Kritéria přijetí

Pro školní rok 2021/2022

Počet volných míst (stav k 24.3.2021): 37

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními 3. až 5. stupně nebo dítěte mladšího tří let bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy (např. vyhl. 14/2005 Sb.).

Pokud počet přihlášených dětí u zápisu bude převyšovat počet volných míst budou děti do MŠ přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

1. Přijetí ze zákona - dítě, které před 1.9.2021 dovrší věku 5 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu.

2. Přednostní přijetí ze zákona - dítě, které před 1.9.2021 dovrší věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném spádovém obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bodové ohodnocení:
  • dítě ze spádové oblasti         - 6 bodů
  • 5 let do 31.8.2021               - 20 bodů
  • 4 roky do 31.8.2021            - 18 bodů
  • 3 roky do 31.8.2021            - 16 bodů
  • 2 roky do 31.8.2021              - 8 bodů
  • sourozenec v MŠ                   - 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).
Anketa není vypsána.