Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 25. 02. 2018
svátek slaví Liliana


Termín a podmínky zápisu

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2017, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Zákonný zástupce může dítě přihlásit do spádové nebo kterékoliv jiné mateřské školy.

Místo pro podávání žádosti:
v kancelářích mateřských škol MŠ Petřvaldské, MŠ Sadové a MŠ Místní

Termín:

pro školní rok 2017/2018         10.5. a 11.5.2017

Přijímáme i děti s bezlepkovou dietou.

Doba pro podání žádosti:

10.5.2017        9.00 -16.00 hodin
11.5.2017        9.00 - 12.00 hodin

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem (u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo - li vydáno
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Formuláře „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole“ si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři mateřské školy v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin, nebo je najdete také v sekci Ke stažení - formuláře

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
02. 03. 2018
Školička

21. 02. 2018
Provoz MŠ- Karneval

21. 02. 2018
Karneval

31. 01. 2018
Divadlo zrušeno

Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
731 hlasů - 40.7%
Jen povrchně
503 hlasů - 28%
Ano
560 hlasů - 31.2%
celkem hlasů: 1794