Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 18. 01. 2019
svátek slaví Vladislav


Termín a podmínky zápisu

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2018, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Zákonný zástupce může dítě přihlásit do spádové nebo kterékoliv jiné mateřské školy.

Místo pro podávání žádosti:
v kancelářích mateřských škol MŠ Petřvaldské, MŠ Sadové a MŠ Místní

Termín:

pro školní rok 2018/2019         14.5. a 15.5.2018

Přijímáme i děti s bezlepkovou dietou.

Doba pro podání žádosti:

14.5.2018        9.00 -16.00 hodin
15.5.2018        9.00 - 12.00 hodin

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem (u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo - li vydáno
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Formuláře pro přijetí ke stažení zde: „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole, případně si je mohou rodiče také vyzvednout v kanceláři mateřské školy v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin.

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
07. 01. 2019
Karneval

29. 11. 2018
Vánoční provoz MŠ

15. 10. 2018
Změna vstupu do 4. a 5.třídy

01. 10. 2018
Scházecí 5. třída

Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
939 hlasů - 41%
Jen povrchně
644 hlasů - 28.1%
Ano
708 hlasů - 30.9%
celkem hlasů: 2291