Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 01. 04. 2020
svátek slaví Hugo


Termín a podmínky zápisu

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2020, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Zákonný zástupce může dítě přihlásit do spádové nebo kterékoliv jiné mateřské školy.

Spádová oblast:
Havířov - Město, Havířov - Podlesí, Havířov - Šumbark, Havířov - Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Dolní Suchá

Místo pro podávání žádosti:
v kancelářích mateřské školy MŠ Petřvaldské

Termín pro podání žádosti:
pro školní rok 2020/2021

4.5.2020        9.00 -16.00 hodin
5.5.2020        9.00 - 12.00 hodin

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo - li vydáno
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Formuláře pro přijetí ke stažení zde: „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole, případně si je mohou rodiče také vyzvednout v kanceláři mateřské školy v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin.

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Anketa není vypsána.