Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 20. 09. 2019
svátek slaví Oleg


Termín a podmínky zápisu

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2019, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Zákonný zástupce může dítě přihlásit do spádové nebo kterékoliv jiné mateřské školy.

Spádová oblast:
Havířov - Město, Havířov - Podlesí, Havířov - Šumbark, Havířov - Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Dolní Suchá

Místo pro podávání žádosti:
v kancelářích mateřských škol MŠ Petřvaldské, MŠ Sadové a MŠ Místní

Termín pro podání žádosti:
pro školní rok 2019/2020

13.5.2019        9.00 -16.00 hodin
14.5.2019        9.00 - 12.00 hodin

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo - li vydáno
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Formuláře pro přijetí ke stažení zde: „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole, případně si je mohou rodiče také vyzvednout v kanceláři mateřské školy v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin.

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
06. 09. 2019
Třídní schůzky

27. 08. 2019
Přístupová hesla

25. 08. 2019
MŠ UZAVŘENA

20. 05. 2019
Změna termínu Radovánek

Anketa není vypsána.