Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 26. 11. 2020
svátek slaví Artur


Víte, že...

Povinnost nosit roušky

Vážení rodiče,

dle nařízení MZČR upozorňujeme na povinnost nošení roušek ve společných prostorách mateřské školy (tzn. chodby, šatny, atd.) s platností od čtvrtku 10. 9. 2020.

Výjimku z povinnosti mají děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřské škole.

Vzhledem k situaci připomínáme základní pravidla pro předávání a vyzvedávání dětí:
  • nevstupovat do tříd
  • choďte s dítětem vždy jen jeden
  • zdržujte se v MŠ co nejkratší dobu
  • ve vnitřních prostorách, šatnách dodržujte rozestupy
  • při vstupu do budovy použijte dezinfekci
  • osoby s příznaky respiračního onemocnění nesmí do budovy MŠ vstoupit

Děkujeme, že respektujete přijatá opatření a máte zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

zahajujeme školní rok 2020/21

Provoz tříd
• Od 6.00 - 7.00 hodin se všechny děti scházejí v 5. třídě Berušek.
• Od 15.30 - 16.30 hodin budou všechny děti opět v 5. třídě Berušek.

Žádáme všechny rodiče o dodržování následujících pravidel:

Nevstupujte až do třídy, dítě si převezme ze šatny učitelka.

• Choďte s dítětem vždy jen jeden

• Hračky z domu dětem do školky nedávejte.

• Roušky děti ani rodiče v MŠ nosit nemusí.

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy MŠ vstoupit.

• Při vstupu do MŠ použije rodič i dítě dezinfekční prostředek umístěný v dávkovači u dveří.

• Rodič převlékne dítě v šatně a předá učitelce u vstupu do třídy.

• Učitelka provede ranní zdravotní filtr - pohledovou kontrolu, rozhovor s rodičem ohledně aktuálního zdravotního stavu.

• Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé či, vyrážka…) nebudou do MŠ přijaty.

• Má-li dítě alergickou rýmu, kašel, zarudlé oči…, doloží rodiče potvrzení od lékaře, že dítě trpí alergií s těmito projevy.

• Přineste dítěti do MŠ jednu čistou a podepsanou roušku v igelitovém sáčku pro případ, že dítě v MŠ během dne onemocní. Podrobnější informace ohledně provozu od 1.9.2020 ZDE

Informace pro rodiče přijatých dětí od 1.9.2020

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
ve dnech 22. - 24.6 2020 mezi 8.00 a 14.00 hodinou si v kanceláři MŠ vyzvedněte Rozhodnutí o přijetí a další informace k nástupu.

Vezměte s sebou občanský průkaz a číslo účtu k placení stravného a školného.

Pokud se nemůžete dostavit v tomto termínu, prosíme o telefonickou, nebo e-mailovou komunikaci.

Těšíme se na spolupráci
Anketa není vypsána.