Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

zahajujeme školní rok 2020/21

Provoz tříd
• Od 6.00 - 7.00 hodin se všechny děti scházejí v 5. třídě Berušek.
• Od 15.30 - 16.30 hodin budou všechny děti opět v 5. třídě Berušek.

Žádáme všechny rodiče o dodržování následujících pravidel:

Nevstupujte až do třídy, dítě si převezme ze šatny učitelka.

• Choďte s dítětem vždy jen jeden

• Hračky z domu dětem do školky nedávejte.

• Roušky děti ani rodiče v MŠ nosit nemusí.

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy MŠ vstoupit.

• Při vstupu do MŠ použije rodič i dítě dezinfekční prostředek umístěný v dávkovači u dveří.

• Rodič převlékne dítě v šatně a předá učitelce u vstupu do třídy.

• Učitelka provede ranní zdravotní filtr - pohledovou kontrolu, rozhovor s rodičem ohledně aktuálního zdravotního stavu.

• Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé či, vyrážka…) nebudou do MŠ přijaty.

• Má-li dítě alergickou rýmu, kašel, zarudlé oči…, doloží rodiče potvrzení od lékaře, že dítě trpí alergií s těmito projevy.

• Přineste dítěti do MŠ jednu čistou a podepsanou roušku v igelitovém sáčku pro případ, že dítě v MŠ během dne onemocní. Podrobnější informace ohledně provozu od 1.9.2020 ZDE

Informace pro rodiče přijatých dětí od 1.9.2020

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
ve dnech 22. - 24.6 2020 mezi 8.00 a 14.00 hodinou si v kanceláři MŠ vyzvedněte Rozhodnutí o přijetí a další informace k nástupu.

Vezměte s sebou občanský průkaz a číslo účtu k placení stravného a školného.

Pokud se nemůžete dostavit v tomto termínu, prosíme o telefonickou, nebo e-mailovou komunikaci.

Těšíme se na spolupráci

PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče,

V provozu bude MŠ Petřvaldská od 7.7. do 31.7.

žádáme Vás o vyplnění dotazníku na stránkách vaší třídy - přihlášení dítěte na letní prázdniny.

Potřebujete-li místo v srpnu, pokusíme se ho zajistit v náhradní MŠ - Holubova, Balzakova, Dolní Suchá, příp. jiná MŠ ve městě. (MŠ Moravská je v rekonstrukci).

Prosíme o vyplnění do 21. 6. 2020, abychom mohli zajistit místa.

Děkujeme
Anketa není vypsána.