Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

Výše úplaty - přerušení provozu

Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření a přerušení provozu mateřské školy od 20. 3. 2020 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
  • březen 2020 -   255,- Kč
  • duben 2020    - 0,-Kč
  • květen 2020   - 0,- Kč

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen (vratka školné 145,- a neodebrané obědy za 3/2020) a duben (školné 400,- + záloha stravné 680,-) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2020.
Rodičům, kteří platby hradí v hotovosti, vznikl přeplatek na školném za měsíc březen (145,-Kč) a ten bude vrácen hotově v kanceláři školy. Případně bude zúčtován s platbou školného na měsíc červen 2020.

21. dubna 2020

Otevření MŠ - dotazník

Vážení rodiče,
v návaznosti s uvolňováním vládních opatření stanovil zřizovatel termín předpokládaného znovuotevření mateřských škol na 25. 5. 2020, v případě že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.
S ohledem na tuto skutečnost jsme povinni zjistit zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do MŠ od 25. 5. 2020.
Žádáme Vás tímto, o vyplnění DOTAZNÍKU, který je umístěn na stránkách Vaší třídy v termínu do 21. 4. 2020.

Na základě doporučení MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví se předpokládá vytvoření skupin o počtu 15 dětí, do kterých budou přednostně zařazeni předškoláci, děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne   od 4.5. - 15.5.2020.

Konkrétní informace k zápisu najdete v sekci ZÁPIS DĚTÍ.
Anketa není vypsána.