Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 20. 09. 2019
svátek slaví Oleg


Víte, že...

Schůzka pro zájemce o Montessori třídu

Zveme zájemce o bližší informace k Montessori třídě na krátkou schůzku 6.5.2016 v 15.00 hodin na 4.třídě - Myšky.

...blíží se zápis dětí na školní rok 2016/17

Zapsat své dítě můžete:

10.5.2016        9.00 -16.00 hodin
11.5.2016        8.00 - 13.00 hodin

Přijímáme i děti s bezlepkovou dietou.

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se zdravotním postižením (§ 16 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) doloží rovněž písemné vyjádření školského poradenského zařízení
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Formuláře „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole“ si můžete vytisknout, nebo vyzvednout v kanceláři mateřské školy v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin. - formuláře

...od září 2016 u nás najdete i třídu Montessori

Od září 2016 na 4. třídě „Myšek“ začínáme pracovat v programu Montessori pedagogiky.
Tento alternativní pedagogický přístup má jasně definované principy a pravidla plně respektující osobnost dítěte. Základem je vedení dítěte k samostatnosti a příprava prostředí, ve kterém se dítě dokonale soustředí a rozvíjí podle svého vlastního zájmu a tempa.

V Montessori třídě
má dítě možnost:

postarat se o své potřeby samostatně –přizpůsobené prostředí, pomůcky a přístup pedagoga tak, aby dítě dokázalo spoustu věcí samo!

dělat vše doopravdy – hra na domácnost „jako“ nahrazena skutečnou zmenšenou kuchyňskou linkou s tekoucí vodou, opravdovým nádobím, potravinami, škrabkou, ...

objevovat a experimentovat podle svého zájmu– manipulace se sypkými i tekutými materiály (voda, písek,mouka, fazole, vůně, chutě)

vybrat si, kdy se čemu chce věnovat a s kým (kreslit, skládat, učit se písmenka, počítat, hrát si s vodou, objevovat , cvičit, odpočívat)

nerušeně se věnovat vybrané činnosti libovolně dlouhou dobu, opakovat ji, kolikrát potřebuje

zažít úspěchy, ale také pochopit, že chyba je normální

vše beze spěchu, v klidu, vlastním tempem

jasná pravidla, která respektují všichni okolo (děti i dospělí)

Na 1. září připravíme prostředí a pomůcky. Vybavíme třídu novým nábytkem a pomůckami, které jsou certifikované a typické pro vzdělávání v Montessori třídě. Vybudujeme opravdovou dětskou kuchyňku s tekoucí vodou. Připravíme centra matematiky, praktického života, smyslových činností, výchovy k přírodě.
Budeme nastavovat pravidla a přidávat Montessori pomůcky takovým tempem, které bude vyhovovat dětem, ale také rodičům a pedagogům.
Věnujeme této přípravě mnoho energie a času, protože jsme přesvědčeni o obrovském potenciálu Montessori přístupu k dítěti.Bude to však cesta, která se neobejde bez podpory a spolupráce rodičů.
Bližší informace získáte v kanceláři MŠ, nebo na tel. 596 810 735 - Bc.Draslíková Leona

Odkazy: www.montessoricr.cz ;  www.montessori-eshop.cz
spolupracujeme s MŠ v Pardubicích www.msgrusova.cz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
06. 09. 2019
Třídní schůzky

27. 08. 2019
Přístupová hesla

25. 08. 2019
MŠ UZAVŘENA

20. 05. 2019
Změna termínu Radovánek

Anketa není vypsána.