Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 26. 11. 2020
svátek slaví Artur


Víte, že...

... zápisy do 1. třídy

V Havířově půjdou letos předškoláci k zápisu do 1.třídy 3. a 4. dubna 2017.
Máme tedy ještě čas děti připravovat, zdokonalovat, pilovat a zkoušet, co už zvládnou. Buďte dětem nápomocni, podpořte je, předkládejte zajímavé úkoly, určujte pravidla, důsledně vyžadujte splnění, ale nechte je většinu dělat samostatně, dopřejete jim tak pocit úspěšnosti a samostatnosti, ten budou potřebovat ze všeho nejvíce.
Před vstupem do 1.třídy by mělo dítě zvládat:
• správně vyslovovat všechny hlásky (pracujte s logopedem)
• navázat kontakt s dospělým, vyřídit jednoduchý vzkaz (například malým nákupem v obchodě)
• vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
• recitovat básničku, zpívat písničku
• říct, jak se jmenuje (i maminka a tatínek), kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
• hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla hry, zvládnout prohru
• počítat po jedné do deseti
• držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
• umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
• vystřihovat jednoduché tvary, pojmenovat geometrické tvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník)
• samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku (mějte trpělivost a nedělejte to za něj :-))
• samostatně dodržovat hygienu, jíst příborem (bez vaši pomoci a připomínání)
• vždy pozdravit, poprosit, poděkovat, nikomu neskákat do řeči

Pokud z nějakého důvodu uvažujete o odkladu školní docházky, máte nejvyšší čas objednat se v pedagogické poradně (Havířov- 597 582 372). Už k zápisu musíte doložit vyjádření specializovaného pracoviště, které doporučuje odklad školní docházky a žádost o odklad (formulář najdete na stránkách ZŠ).

Přejeme mnoho zdaru a úspěšný zápis do první třídy!

...instalujeme vstup do školky na čipy.

Vážení rodiče,

V posledních dnech probíhá instalace kamerového sytému u vstupů a elektronického zabezpečení dveří. Během příštího týdne by měla být práce ukončena.
Jak to bude fungovat? Do školky už se dostanete jen na čip, který budete mít k vyzvednutí oproti podpisu a záloze v kanceláři MŠ (datum upřesníme).
Pokud nebudete mít u sebe čip musíte zazvonit, počkat až si vás paní učitelka prohlédne na obrazovce a otevře vám bzučákem. Čipem se dostanete do školky pouze v době přivádění a vyzvedávání dětí:
6.00 - 8.00 h
12.30- 13.00 h
14.30 - 16.30 h

Každý čip má svůj kód. Převzetím čipu a svým podpisem za něj berete zodpovědnost, případnou ztrátu je nutné okamžitě nahlásit a čip deaktivovat!
Abychom opravdu zajistili bezpečnost dětí, potřebujeme i vaši spolupráci. Pokud si otevřete čipem, pečlivě za sebou zavřete a nepouštějte dovnitř nikoho podezřelého.

Děkujme za spolupráci

... sadili jsme jabloň.


  


V  rámci projektu Pro lepší dýchaní dětí přijeli vysadit pracovníci MoVa Zahrady s.r.o. na naši školkovou zahradu strom - okrasnou JABLOŇ (tzv. čertovo jablko). Děti viděly jak velkou je třeba vykopat jámu, hlídaly žížaly, aby je pak mohly zpátky uložit do hlíny (protože žížala je užitečná), společně udusaly zeminu okolo a jablůňku zalily. Paní Monice Zechové mnohokrát děkuje..... a těšíme se na jablíčka.
Listopad 2016
Anketa není vypsána.