Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 17. 10. 2019
svátek slaví Hedvika


Víte, že...

... společně poznáváme přírodu!

V listopadu jsme se věnovali přírodě a lesu. Téma jsme zahájili návštěvou ZŠ Mládežnické. Žáci devátých tříd pro nás připravili edukační a soutěžní pásmo, věnované „Dni stromů“. V tělocvičně školy připravili stanoviště, na kterých se naše děti dozvěděly zajímavosti o stromech a ekosystému lesa. Ochutnávaly lipový čaj, poznávaly stromy listnaté i jehličnaté a jejich plody a listy. Zahrály si také různé dovednostní soutěže – hledaly žaludy, házely šiškami na cíl, odpovídaly na kvízové otázky. Z celé této akce si naše děti, kromě sladké odměny a medaile, odnesly především nové poznatky a vědomosti, které se hodily k tématu ve třídě.
Naplnění výchovně vzdělávacích cílů jsme podpořili procházkami do lesa, kde děti poznávaly kůru stromů (břízy, dubu, buku), a na vlastní oči viděly- jim dosud neznámý druh jehličnanu - modřín opadavý.
V lese si to děti opravdu užívaly, překonávaly přirozené překážky – větve, pařezy, kameny, kaluže, ale učily se také, jak se k lesu chovat. Zážitky pak přenesly do skupinové práce – kreslily větve pomocí rozfoukávání barvy a obtisků jednotlivých druhů listů.
Toto je cesta, kterou si děti vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ohleduplnosti ke všemu živému. A to je na celý život (doufejme).

Paní učitelky Jitka a Jitka

prosinec 2014

informujeme o alergenech v jídelníčku!

Různé druhy alergií postihují až 30 % populace. Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen dostatečně jasným způsobem informovat strávníka o tom, že alergenní složka je v pokrmu přítomna. Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014.
Na jídelním lístku se bude objevovat číselné označení alergenu, který je v daném pokrmu přítomen. Seznam alergenů bude vyvěšen vedle jídelního lístku. Na webových stránkách ho naleznete ve spodní části jídelníčku.

Školní jídelna má pouze povinnost informační. Je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů. Pokud se však u některého z našich strávníků vyskytne alergie na určitou potravinu, jsme ochotni individuálně společně s rodiči najít řešení.

listopad 2014

...u myšek strašilo?

Halloween nepatří v naší mateřské škole k tradičním akcím, ale pro děti je velmi atraktivní, tak jsme se rozhodli téma dětem nabídnout.

Pro nás, pedagogy, je důležité, co všechno se děti naučí, pro děti je na prvním místě zábava. A tak jsme to spojili. Vyřezávané dýně, výzdoba, převlékání do strašidelných kostýmů děti baví a ani si nevšimly, co všechno se naučily.
Cílů jsme si stanovili několik, rozvíjet matematické dovednosti, kdy děti počítaly pavoučky na síti, třídily předměty podle velikosti a procvičily si číselnou řadu do 10. V jazykové oblasti si děti vymýšlely slova na počáteční hlásky, rozkládaly slova na slabiky, určovaly počet slabik, vymýšlely rýmy „ kost x most, hůl x stůl“, zpívaly a recitovaly známé básničky a písničky.
Během výroby papírové dýně a pavoučka si procvičily jemnou motoriku - stříhaly po linii, nanášely lepidlo, procvičily si špetkový úchop při solení lektvaru, manipulovaly s kouzelnými předměty, otevíraly a postupně zavíraly dlaně při čarování. V pohybových dovednostech procvičovaly děti hrubou motoriku a prostorové vnímání při letu na koštěti, prolézaly pavoučí sítí, cvičily s koštětem k posílení zádových svalů. V oblasti sociálních dovedností se učily spolupracovat při hře, přijímat a uzavírat kompromisy, rozdělovat a měnit herní role. Spontánní hrou rozvíjely svou fantazii, představivost, zrakovou percepci, manipulaci s předměty - skládaly mozaiky dýně z knoflíčků, stavěly strašidelná obydlí z kostek a kreslily čarodějnice na koštěti.
Děti prožily dopoledne plné her aktivně a s radostí, to že se seznámily se zvyky a tradicemi Halloweenu, byla jen „třešnička na dortu.“
Děti si odnesly medaile, letecké průkazy k letu na koštěti a spoustu nových dovedností. Sami můžete posoudit, zda se nám podařilo spojit učení se zábavu.
Paní učitelky Petra a Katka

listopad 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01. 10. 2019
Divadlo v MŠ

06. 09. 2019
Třídní schůzky

27. 08. 2019
Přístupová hesla

25. 08. 2019
MŠ UZAVŘENA

Anketa není vypsána.