Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

...blíží se zápis dětí na školní rok 2016/17

Zapsat své dítě můžete:

10.5.2016        9.00 -16.00 hodin
11.5.2016        8.00 - 13.00 hodin

Přijímáme i děti s bezlepkovou dietou.

U zápisu zákonný zástupce dokládá:
  • vyplněný formulář žádosti o přijetí
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se zdravotním postižením (§ 16 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) doloží rovněž písemné vyjádření školského poradenského zařízení
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Formuláře „Žádost o přijetí “ a „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole“ si můžete vytisknout, nebo vyzvednout v kanceláři mateřské školy v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hodin. - formuláře

...od září 2016 u nás najdete i třídu Montessori

Od září 2016 na 4. třídě „Myšek“ začínáme pracovat v programu Montessori pedagogiky.
Tento alternativní pedagogický přístup má jasně definované principy a pravidla plně respektující osobnost dítěte. Základem je vedení dítěte k samostatnosti a příprava prostředí, ve kterém se dítě dokonale soustředí a rozvíjí podle svého vlastního zájmu a tempa.

V Montessori třídě
má dítě možnost:

postarat se o své potřeby samostatně –přizpůsobené prostředí, pomůcky a přístup pedagoga tak, aby dítě dokázalo spoustu věcí samo!

dělat vše doopravdy – hra na domácnost „jako“ nahrazena skutečnou zmenšenou kuchyňskou linkou s tekoucí vodou, opravdovým nádobím, potravinami, škrabkou, ...

objevovat a experimentovat podle svého zájmu– manipulace se sypkými i tekutými materiály (voda, písek,mouka, fazole, vůně, chutě)

vybrat si, kdy se čemu chce věnovat a s kým (kreslit, skládat, učit se písmenka, počítat, hrát si s vodou, objevovat , cvičit, odpočívat)

nerušeně se věnovat vybrané činnosti libovolně dlouhou dobu, opakovat ji, kolikrát potřebuje

zažít úspěchy, ale také pochopit, že chyba je normální

vše beze spěchu, v klidu, vlastním tempem

jasná pravidla, která respektují všichni okolo (děti i dospělí)

Na 1. září připravíme prostředí a pomůcky. Vybavíme třídu novým nábytkem a pomůckami, které jsou certifikované a typické pro vzdělávání v Montessori třídě. Vybudujeme opravdovou dětskou kuchyňku s tekoucí vodou. Připravíme centra matematiky, praktického života, smyslových činností, výchovy k přírodě.
Budeme nastavovat pravidla a přidávat Montessori pomůcky takovým tempem, které bude vyhovovat dětem, ale také rodičům a pedagogům.
Věnujeme této přípravě mnoho energie a času, protože jsme přesvědčeni o obrovském potenciálu Montessori přístupu k dítěti.Bude to však cesta, která se neobejde bez podpory a spolupráce rodičů.
Bližší informace získáte v kanceláři MŠ, nebo na tel. 596 810 735 - Bc.Draslíková Leona

Odkazy: www.montessoricr.cz ;  www.montessori-eshop.cz
spolupracujeme s MŠ v Pardubicích www.msgrusova.cz

... děti byly lyžovat?

V únoru 2016 se nám podařilo i přes nepřízeň počasí vyjet s dětmi lyžovat na hory.
Paní ředitelka ZŠ Moravské nám umožnila připojit se k jejich lyžařské školičce v Mezivodí. Pro děti byla připravena opravdu zábavná výuka.
Pomocí básniček se rozehřály a díky netradičním povelům se velmi rychle naučily vyjíždět do kopce na laně: „hranolky“ –lyže k sobě; „pizza“ –špičky lyží k sobě; „hamburger“ – ruce na kolena.
Po náročném dopoledním výcviku na děti čekala teplá polévka s pečivem a odpočinek. Aby se děti těšily i na odpolední lyžování, dopřáli jim instruktoři i koulovanou a andělíčky na sněhu.
Celé dva dny byly sice náročné, ale děti si užily spoustu zábavy a vše zvládly s úsměvem. Pro instruktory i pro nás byla odměnou radost dětí a viditelné pokroky v lyžování, které jsou snad jen dobrým začátkem jejich lyžařských výkonů do budoucna.
Více fotgrafií naleznete ve fotogalerii.

p.uč Jitka a Petra

únor 2016
Anketa není vypsána.