Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

...už jen dvě vločky do Vánoc!

Děti na třídě berušek měly letos čekání na Ježíška doprovázeno deseti sněhovými vločkami.Když úspěšně zvládly Mikulášskou nadílku i Vánoční besídku, hned se začaly ptát: "Kdy už přijde Ježíšek?" "Kolikrát se ještě vyspíme, než bude Štědrý den?" Proto jsme si vyrobili názorný adventní kalendář ze sněhových vloček, který dětem zpestřil čekání.

V pondělí 14.12.2015 jsme s dětmi vyrobili 10 sněhových vloček z papíru. Děti skládaly papír a paní učitelky vydatně pomáhaly se stříháním. V herně jsme si natáhli bílý provázek a každý den na něj věšeli jednu vločku z košíku a počítali, kolik dní nám ještě do těch Vánoc (v košíku) zbývá. Děti samy zvládly počítání do deseti, opakovaly dny v týdnu a při věšení vloček trošku bojovaly s kolíčkem. Bílé vločky děti provázely celým dlouhým čekáním a přinesly mnoho radosti,zábavy i povídání o vánočních tradicích a zvycích..

A kolik vloček do Vánoc máme dnes?

VŠEM DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A ALESPOŇ TROCHU OPRAVDOVÝCH VLOČEK PRO RADOST!

p.uč. Kamila a Eliška z 5.třídy

....jsme oslavili šedesátiny Havířova?

Je to tak, společně s dalšími občánky a občany města jsme 18.-20.listopadu pohybem oslavili šedesátiny Havířova.
Velmi děkujeme všem dětem i jejich rodičům za ochotu, vstřícnost a toleranci během dlouhých příprav i nácviků. Vážíme si spolupráce rodičů, bez které bychom se do takové akce vůbec nemohli pouštět. Děti si zaslouží náš obdiv a obrovskou pochvalu, protože s radostí absolvovaly všechny nácviky a vystoupení.
Velmi ráda bych poděkovala také učitelkám,celé vystoupení odráželo jejich nápady, kreativitu, odhodlání a osobní nasazení.
Vystoupení bylo opravdu krásné. Děti na parketu zářily a vůbec nebyla znát nějaká únava, ta se dostavila až později a nejen u dětí :-).
Chvíli je necháme odpočívat a pomalu začneme připravovat vánoční vystoupení. Však děti už se nemohou dočkat...

Taky si myslíte, že můžeme být na děti pyšní?

Draslíková Leona
listopad 2015

.... logopedická prevence je důležitá

Na podzim 2014 se naše mateřská škola zapojila do rozvojového programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.“ Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ jsme získali finanční dotaci ve výši 50 000 Kč. Finanční částka byla použita na zakoupení moderních logopedických pomůcek a odborné literatury, které pomohou rozšířit a prohloubit činnosti pro rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností dětí.
Cílem našeho projektu je také zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence. V současné době již většina pedagogů absolvovala akreditované semináře zaměřené na primární logopedickou prevenci. Máme také zpracovaný logopedický program, na základě kterého je logopedická prevence uskutečňována především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení. Pravidelně zařazujeme činnosti na podporu rozvoje řeči, jako např. prohlížení a čtení knížek, čtení malovaných obrázků, hry podporující rozvoj slovní zásoby, zpívání písniček a nácvik básniček. Dále pak jsou to aktivity a hry rozvíjející sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, koordinaci pohybu a obratnost, rozumové schopnosti a činnosti k rozvoji jemné motoriky a grafomotorická cvičení.
Hlavním důvodem proč se naše mateřská škola zaměřuje na logopedickou prevenci, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí. Řeč přitom u dítěte hraje velmi důležitou roli nejen z hlediska rozvoje psychických a rozumových schopností, ale také má velký význam při vytváření a navazování sociálních vztahů. V rozvoji řečových a jazykových schopností má bezesporu prostředí mateřské školy své opodstatněné místo. Prvním a nejdůležitějším však zůstává rodina a rodinné prostředí. Proto bychom měli mít jako rodiče, ale i jako učitelé, na paměti, že základem správné řeči je kvalitní mluvní vzor, dostatečný přísun podnětů a v případě již vzniklých problémů včasná odborná logopedická péče.
V rámci našeho projektu jsme na měsíc říjen a listopad připravili logopedickou depistáž a iformativní schůzku pro rodiče vedenou paní logopedkou. Tato schůzka bude zaměřena na otázky spojené s logopedickou prevencí, např. jak předcházet vzniku logopedických vad, jak podporovat u dítěte správný řečový vývoj, v případě, že je řeč opožděna nebo jinak narušena, kdy je vhodné navštívit logopeda, atd..

30. 9. 2015
Anketa není vypsána.