Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

... zapojili jsme se do projektu EDULAB

Naše mateřská škola se zapojila do projektu EDULAB, který podporuje digitalizaci škol.
Pro děti to znamená, že paní učitelky pro ně umí připravit výukové programy "na míru" plné her, animací, nových poznatků a zábavy. Děti s nimi mohou pracovat nejen na interaktivní tabuli, ale také na počítači ve třídách. Práce je tak baví, ale poskytuje především nekonečné možnosti zábavného a iteraktivního učení.
únor 2015

...připravte se na zápis do 1.třídy....

Je leden a jako každý rok v tomto čase se paní učitelky ve třídách zaměřují na intenzivní přípravu dětí k zápisu do 1. třídy. Nejen během hry, ale hlavně cílenými činnostmi a soustředěnou prací. Jistě připravujete dítě na vstup do základní školy také doma. Zaměřte se na to, aby zvládalo:
 • správně vyslovovat všechny hlásky (nejvyšší čas intenzivně pracovat s logopedem)
 • navázat kontakt s dospělým, vyřídit jednoduchý vzkaz (například malým nákupem v obchodě)
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • recitovat básničku, zpívat písničku
 • říct, jak se jmenuje (i maminka a tatínek), kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla hry, zvládnout prohru
 • počítat po jedné do deseti
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary, pojmenovat geometrické tvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník)
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku (mějte trpělivost a nedělejte to za něj :-))
 • samostatně dodržovat hygienu, jíst příborem (bez vaši pomoci a připomínání)
 • vždy pozdravit, poprosit, poděkovat

A ještě poradíme fyzický test, který potvrzuje školní zralost a snadno jej provedete doma:
 • Váha dítěte by se měla pohybovat +/- 18 kg
 • Filipínská míra (dosažení ruky přes hlavu na protilehlé ucho)

Nezapomeňte, že do první třídy děti nastupují až 1.září. To je ještě devět měsíců dozrávání, zdokonalování a "pilování" dovedností, které se dnes mohou zdát ještě nedostatečné. Buďte svým dětem nápomocni, podpořte je, předkládejte zajímavé úkoly, určujte pravidla, důsledně vyžadujte splnění, ale nechte je většinu dělat samostatně, dopřejete jim tak pocit úspěšnosti a samostatnosti (ten budou potřebovat ze všeho nejvíce). Přejeme mnoho zdaru a úspěšný zápis do první třídy!

leden 2015

... společně poznáváme přírodu!

V listopadu jsme se věnovali přírodě a lesu. Téma jsme zahájili návštěvou ZŠ Mládežnické. Žáci devátých tříd pro nás připravili edukační a soutěžní pásmo, věnované „Dni stromů“. V tělocvičně školy připravili stanoviště, na kterých se naše děti dozvěděly zajímavosti o stromech a ekosystému lesa. Ochutnávaly lipový čaj, poznávaly stromy listnaté i jehličnaté a jejich plody a listy. Zahrály si také různé dovednostní soutěže – hledaly žaludy, házely šiškami na cíl, odpovídaly na kvízové otázky. Z celé této akce si naše děti, kromě sladké odměny a medaile, odnesly především nové poznatky a vědomosti, které se hodily k tématu ve třídě.
Naplnění výchovně vzdělávacích cílů jsme podpořili procházkami do lesa, kde děti poznávaly kůru stromů (břízy, dubu, buku), a na vlastní oči viděly- jim dosud neznámý druh jehličnanu - modřín opadavý.
V lese si to děti opravdu užívaly, překonávaly přirozené překážky – větve, pařezy, kameny, kaluže, ale učily se také, jak se k lesu chovat. Zážitky pak přenesly do skupinové práce – kreslily větve pomocí rozfoukávání barvy a obtisků jednotlivých druhů listů.
Toto je cesta, kterou si děti vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ohleduplnosti ke všemu živému. A to je na celý život (doufejme).

Paní učitelky Jitka a Jitka

prosinec 2014
Anketa není vypsána.