Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 26. 11. 2020
svátek slaví Artur


Víte, že...

MŠ v provozu od 25.5.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 25.5.2020.

Nejdříve věnujte pozornost nově nastaveným provozním a hygienickým podmínkám ve třídách ZDE a formuláři Čestné prohlášení bez kterého nemůžeme dítě přijmout, podepsaný formulář odevzdejte ráno učitelce při prvním předávání dítěte.


Prosíme Vás o bezodkladné vyplnění dotazníku na stránkách třídy (nejpozději do 20.5.2020).

Vámi uvedené údaje v dotazníku budou závazné, potřebujeme rozdělit děti do skupin a uzpůsobit třídy.

Pro provoz mateřské školy neplatí omezení 15 dětí ve skupině. Doporučujeme tedy rodičům, aby zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Týká se pouze osob patřících do rizikové skupiny – viz čestné prohlášení.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na děti :-)

Výše úplaty - přerušení provozu

Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření a přerušení provozu mateřské školy od 20. 3. 2020 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
  • březen 2020 -   255,- Kč
  • duben 2020    - 0,-Kč
  • květen 2020   - 0,- Kč

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen (vratka školné 145,- a neodebrané obědy za 3/2020) a duben (školné 400,- + záloha stravné 680,-) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2020.
Rodičům, kteří platby hradí v hotovosti, vznikl přeplatek na školném za měsíc březen (145,-Kč) a ten bude vrácen hotově v kanceláři školy. Případně bude zúčtován s platbou školného na měsíc červen 2020.

21. dubna 2020

Otevření MŠ - dotazník

Vážení rodiče,
v návaznosti s uvolňováním vládních opatření stanovil zřizovatel termín předpokládaného znovuotevření mateřských škol na 25. 5. 2020, v případě že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace.
S ohledem na tuto skutečnost jsme povinni zjistit zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do MŠ od 25. 5. 2020.
Žádáme Vás tímto, o vyplnění DOTAZNÍKU, který je umístěn na stránkách Vaší třídy v termínu do 21. 4. 2020.

Na základě doporučení MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví se předpokládá vytvoření skupin o počtu 15 dětí, do kterých budou přednostně zařazeni předškoláci, děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Anketa není vypsána.