Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

informujeme o alergenech v jídelníčku!

Různé druhy alergií postihují až 30 % populace. Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen dostatečně jasným způsobem informovat strávníka o tom, že alergenní složka je v pokrmu přítomna. Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014.
Na jídelním lístku se bude objevovat číselné označení alergenu, který je v daném pokrmu přítomen. Seznam alergenů bude vyvěšen vedle jídelního lístku. Na webových stránkách ho naleznete ve spodní části jídelníčku.

Školní jídelna má pouze povinnost informační. Je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů. Pokud se však u některého z našich strávníků vyskytne alergie na určitou potravinu, jsme ochotni individuálně společně s rodiči najít řešení.

listopad 2014

...u myšek strašilo?

Halloween nepatří v naší mateřské škole k tradičním akcím, ale pro děti je velmi atraktivní, tak jsme se rozhodli téma dětem nabídnout.

Pro nás, pedagogy, je důležité, co všechno se děti naučí, pro děti je na prvním místě zábava. A tak jsme to spojili. Vyřezávané dýně, výzdoba, převlékání do strašidelných kostýmů děti baví a ani si nevšimly, co všechno se naučily.
Cílů jsme si stanovili několik, rozvíjet matematické dovednosti, kdy děti počítaly pavoučky na síti, třídily předměty podle velikosti a procvičily si číselnou řadu do 10. V jazykové oblasti si děti vymýšlely slova na počáteční hlásky, rozkládaly slova na slabiky, určovaly počet slabik, vymýšlely rýmy „ kost x most, hůl x stůl“, zpívaly a recitovaly známé básničky a písničky.
Během výroby papírové dýně a pavoučka si procvičily jemnou motoriku - stříhaly po linii, nanášely lepidlo, procvičily si špetkový úchop při solení lektvaru, manipulovaly s kouzelnými předměty, otevíraly a postupně zavíraly dlaně při čarování. V pohybových dovednostech procvičovaly děti hrubou motoriku a prostorové vnímání při letu na koštěti, prolézaly pavoučí sítí, cvičily s koštětem k posílení zádových svalů. V oblasti sociálních dovedností se učily spolupracovat při hře, přijímat a uzavírat kompromisy, rozdělovat a měnit herní role. Spontánní hrou rozvíjely svou fantazii, představivost, zrakovou percepci, manipulaci s předměty - skládaly mozaiky dýně z knoflíčků, stavěly strašidelná obydlí z kostek a kreslily čarodějnice na koštěti.
Děti prožily dopoledne plné her aktivně a s radostí, to že se seznámily se zvyky a tradicemi Halloweenu, byla jen „třešnička na dortu.“
Děti si odnesly medaile, letecké průkazy k letu na koštěti a spoustu nových dovedností. Sami můžete posoudit, zda se nám podařilo spojit učení se zábavu.
Paní učitelky Petra a Katka

listopad 2014

…naše děti milují interaktivní tabuli!

Už jste viděli naši interaktivní tabuli? Na pohled obyčejná bílá tabule, pro děti však magická plocha, která reaguje velmi podobně jako tablet- tedy na dotek ruky. Tabule dětem umožňuje být součástí hry, což je pro ně fascinující.
Práce s interaktivní tabulí nabízí dětem aktivní zábavu, ani si neuvědomují, že si při plnění různých úkolů rozvíjejí myšlení, grafomotoriku, logické uvažování, kreativitu, tvořivost, paměť, trpělivost i pozornost. Protože plocha je velká, nemohou sedět, nedílnou součástí je pohyb.
Interaktivní tabuli využívají nejen předškoláci, ale všechny děti. Protože máme interaktivní tabuli v učebně v přízemí, paní učitelka s menší skupinkou dětí může pracovat nerušeně. Máme k dispozici výukové programy pro děti od tří let, které jsou zaměřeny například na dopravní výchovu, ekologii, nebo roční období. Paní učitelky připravují dětem také písničky a pohybové hry, které jsou dětmi velmi oblíbené a žádané.
Nejraději však děti na tabuli kreslí. Vybírají si barvy, tloušťku a vzory čar, střídají se a vytvářejí tak nejrůznější obrazy. S pomocí paní učitelky přidávají do svých výtvorů i fotografie, nebo obrázky. Jsme si jisti, že dovednost pracovat s moderními technologiemi děti uplatní nejen ve škole, ale že bude součástí celého jejich života.

květen 2014
Anketa není vypsána.