Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

JSME ZELENÁ ŠKOLA !

Vstoupili jsme do projektu určeného všem školám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí. TŘÍDÍME ELEKTROODPAD !!

Přidejte se a společně děti naučíme chránit životní prostředí!

Nepotřebný elektrospotřebič vhoďte do sběrného boxu, který je umístěn v naší škole u vstupu do 1.třídy.

Do sběrného boxu můžete kromě drobných elektrospotřebičů odevzdávat i tonery, kompaktní zářivky CD a DVD.
Tonery a kompaktní zářivky je potřeba zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbití.

Elektrospotřebiče, které odevzdáme do sběrného boxu, odveze systém REMA Systém na zpracování do specializovaných zpracovatelských společností.
Všechny elektrospotřebiče budou následně pečlivě rozebrány na recyklační lince.

Více informací naleznete na www.zelenaskola.cz. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

září 2013

...jsme "zažili" pohádku VLK A HLAD ?

První setkání s hercem, absolventem pražské DAMU Jakubem Folvarčným a s jeho zcela netradiční, ale o to poutavější pohádkou „Vlk a hlad“ bylo nezapomenutelné.
Půjčil si stůl a prodlužovací šňůru, z tašky vytáhl „rekvizity“, které by maminky při vánočním úklidu asi vyhodily do koše, rozsvítil 2 lampičky a začal…

Tak hrobové ticho jsme už ve školce dlouho neměli. Děti s otevřenými pusami poslouchaly zvuky větru, padajících vloček, chrápajícího vlka,... příběh prožívaly, rozuměly mu. Viděly „babičku, Karkulku, maminku“ ve věcech, ve kterých je jiní nevidí,bavily se, radily a přemýšlely,...

Tato pohádka není běžně k dispozici, byla nám nabídnuta jako jeden z programů projektu „Mluvme s dětmi kompetentně“ jehož realizátorem je nevládní organizaceVIA ALTERA, poradna pro systemickou praxi, která svou činnost zaměřuje zejména na pomoc v oblasti vzdělávání a výchovy.

Naše účast v projektu pohádkou neskončila, čekají nás ještě odborné konzultace a přednášky. Už nyní si můžete u učitelek půjčit brožurku Dítě jako partner rozhovoru, v níž jsou shrnuty zásady a pravidla, jejichž dodržování, nebo naopak nedodržování má velký vliv na kvalitu našeho dorozumívání s okolním světem, tedy i na kvalitu dorozumívání s našimi dětmi.

Více o projektu na www.via-altera.cz
6.prosince 2012

...denně čteme dětem?

Zapojili jsme se do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTĚM"

Přidejte se k nám!

Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize." Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)


lisopad 2012
Anketa není vypsána.