Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

...PROVOZ od 12.4.2021

v pondělí 12. dubna bude obnoven provoz pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání (předškoláky) a děti rodičů pracujících v IZS a vybraných profesích

TESTOVÁNÍ DĚTÍ BUDE PROBÍHAT VE VSTUPU DO 5.TŘÍDY.
Děti budou testovány neinvazivními antigenními testy Singclean Na instruktáž k testování se můžete podívat Singclean testy

Testování není povinné pro děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost doloží rodič lékařským potvrzením.

Děti, které se nebudou účastnit testování, nemohou do MŠ nastoupit a budou z prezenční výuky omluveny. Rodiče si mohou po domluvě vyzvednout v MŠ pracovní listy k domácímu vzdělávání.

Testování bude probíhat 2 x týdně v pondělí a čtvrtek při vstupu do MŠ za účasti rodičů nebo jimi pověřených osob. Odběr bude prováděn rodičem nebo učitelkou.

Z důvodu omezení počtu osob v mateřské škole, budou rodiče čekat na výsledek testu venku, před budovou MŠ. Počítejte prosím s časovým zdržením minimálně 30 min..

V případě pozitivního výsledku testu si rodiče odvádí dítě ihned domů. Rodičům bude vystaveno „Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu“, se kterým jsou povinni seznámit dětského lékaře, který rozhodne o provedení RT-PCR testu.

Rodiče, kteří se nebudou moci z časových důvodů účastnit testování, nahlásí 1. den nástupu do MŠ kontakt na osobu oprávněnou k vyzvednutí dítěte z MŠ v případě, že bude výsledek testu pozitivní

Děti s pozitivním výsledkem testu budou umístěny do izolační místnosti, kde na ně bude dohlížet pověřený zaměstnanec MŠ do doby vyzvednutí

....od 12.dubna provoz pro předškoláky

v pondělí 12. dubna bude obnoven provoz pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání (předškoláky) a děti rodičů pracujících v IZS a vybraných profesích

Před vstupem budou všechny děti testovány.
Testy budou probíhat u vstupu do 5.třídy za asistence rodiče, proto počítejte se zdržením minimálně půl hodiny. Testování bude probíhat 2 x týdně v pondělí a čtvrtek.
V případě, že se dítě neúčastní testování ve stanovených dnech, bude testováno první den nástupu do MŠ.

Děti musíme rozdělit do neměnných skupin po 15 dětech.
Prosíme vás proto o přihlášení (nebo odhlášení) přes webové stránky, nebo telefonicky, abychom věděli, kolik tříd je potřeba organizačně zajistit.

Děkujeme za spolupráci

Snížení školného - uzavření MŠ

Vážení rodiče,
v důsledku vládního nařízení a následného uzavření mateřské školy od 1. 3. 2021 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
  • březen 2021 -   0,- Kč

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen a duben 2021 ( školné 400,- + zálohy stravného dle vyúčtování) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2021.


29. března 2021
Anketa není vypsána.