Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 08. 03. 2021
svátek slaví Gabriela


Víte, že...

Karanténa 5.třídy od 4.12. prodloužena do 18.12.

Vážení rodiče,


oznamujeme s lítostí, že z důvodu pozitivního testu na Covid 19 u jedné pracovnice

nařídila KHS od 4.12.2020 KARANTÉNU 5.třídy

(v této třídě je tento týden také vyšší nemocnost dětí)

KHS bude kontaktovat rodiče všech dětí 5.třídy, sdělí jim podrobnosti karantény a termín testu.

Sledujte webové stránky, na které budeme dávat aktuální informace, nyní čekáme na další pokyny KHS (také ohledně ošetřovného)

Ostatní třídy jsou v běžném provozu.
Scházení a rozcházení dětí bude od pátku 4.12. z 1.třídy


čtvrtek 3.12.2020

Povinnost nosit roušky

Vážení rodiče,

dle nařízení MZČR upozorňujeme na povinnost nošení roušek ve společných prostorách mateřské školy (tzn. chodby, šatny, atd.) s platností od čtvrtku 10. 9. 2020.

Výjimku z povinnosti mají děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřské škole.

Vzhledem k situaci připomínáme základní pravidla pro předávání a vyzvedávání dětí:
  • nevstupovat do tříd
  • choďte s dítětem vždy jen jeden
  • zdržujte se v MŠ co nejkratší dobu
  • ve vnitřních prostorách, šatnách dodržujte rozestupy
  • při vstupu do budovy použijte dezinfekci
  • osoby s příznaky respiračního onemocnění nesmí do budovy MŠ vstoupit

Děkujeme, že respektujete přijatá opatření a máte zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

zahajujeme školní rok 2020/21

Provoz tříd
• Od 6.00 - 7.00 hodin se všechny děti scházejí v 5. třídě Berušek.
• Od 15.30 - 16.30 hodin budou všechny děti opět v 5. třídě Berušek.

Žádáme všechny rodiče o dodržování následujících pravidel:

Nevstupujte až do třídy, dítě si převezme ze šatny učitelka.

• Choďte s dítětem vždy jen jeden

• Hračky z domu dětem do školky nedávejte.

• Roušky děti ani rodiče v MŠ nosit nemusí.

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy MŠ vstoupit.

• Při vstupu do MŠ použije rodič i dítě dezinfekční prostředek umístěný v dávkovači u dveří.

• Rodič převlékne dítě v šatně a předá učitelce u vstupu do třídy.

• Učitelka provede ranní zdravotní filtr - pohledovou kontrolu, rozhovor s rodičem ohledně aktuálního zdravotního stavu.

• Děti s viditelnými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, malátnost, rýma, kašel, zarudlé či, vyrážka…) nebudou do MŠ přijaty.

• Má-li dítě alergickou rýmu, kašel, zarudlé oči…, doloží rodiče potvrzení od lékaře, že dítě trpí alergií s těmito projevy.

• Přineste dítěti do MŠ jednu čistou a podepsanou roušku v igelitovém sáčku pro případ, že dítě v MŠ během dne onemocní. Podrobnější informace ohledně provozu od 1.9.2020 ZDE
Anketa není vypsána.