Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Víte, že...

... zápisy do ZŠ jsou 12. a 13. dubna 2021

Jak připravovat dítě k zápisu ? Jak poznat, že je připravené?
Buďte dětem nápomocni, ale "neposluhujte" jim, podpořte je, předkládejte zajímavé úkoly, určujte pravidla, důsledně vyžadujte splnění, ale nechte je většinu dělat samostatně, dopřejete jim tak pocit úspěšnosti a samostatnosti, ten budou potřebovat ze všeho nejvíce.

Pro snadný vstup do 1.třídy by mělo dítě zvládnout:
• správně vyslovovat všechny hlásky (pracujte s logopedem)
• navázat kontakt s dospělým, vyřídit jednoduchý vzkaz (například malým nákupem v obchodě)
• vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
• recitovat básničku, zpívat písničku
• říct, jak se jmenuje (i maminka a tatínek), kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
• hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla hry, zvládnout prohru
• počítat po jedné do deseti
• držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
• umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
• vystřihovat jednoduché tvary, pojmenovat geometrické tvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník)
• samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku (mějte trpělivost a nedělejte to za něj :-))
• samostatně dodržovat hygienu, jíst příborem (bez vaši pomoci a připomínání)
• vždy pozdravit, poprosit, poděkovat, nikomu neskákat do řeči

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

Pokud tedy z nějakého důvodu uvažujete o odkladu školní docházky, máte nejvyšší čas objednat se nejlépe v pedagogické poradně (Havířov- 597 582 372). Žádost o odklad je třeba předložit u zápisu (formulář najdete na stránkách ZŠ).

únor 2021

KRÁSNÉ VÁNOCE PŘEJEME VŠEM!


Pomaloučku, polehoučku
přichází ten čas,
za pár dnů a za pár hodin
budou tady zas.
Rozzáří se oči dětí
i vás dospělých.
Neletí už první vločka?
Kéž by napad sníh!
Už nám zbývá jenom málo,
vybrat stromeček,
pak už budem jenom čekat
pod něj dáreček.


Dovolte, abychom všem dětem i jejich rodičům popřáli klidný a pohodový závěr roku 2020, který nám bohužel donesl i pár nečekaných situací. Děkujeme, že jste je s námi v tomto náročném období zvládli.
Do následujícího roku 2021 přejeme všem samozřejmě zdraví, ale také mnoho veselých zážitků, radosti a pohody.

MŠ je uzavřena od 23.12.2020 do 3.1.2021
Těšíme se na opětovné shledání 4.ledna 2021

Zaměstnanci MŠ Petřvaldské

obnovení provozu MŠ po karanténě

Vážení rodiče,
v pondělí 21.12.bude MŠ opět v provozu.

Zde jsou pokyny krajské hygienické stanice, které děti mohou 21.12. nastoupit:
  • dítě, které bylo testováno s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM (předložíte v mobilu u vstupu do MŠ)
  • dítě, které mělo pouze karanténu, KHS jej neodeslala na test
  • dítě, které nemělo karanténu (nebylo v době nákazy v MŠ)

Děti, které ještě nemohou nastoupit:
  • dítě, které odmítlo testování a má delší karanténu (15 dnů)
  • dítě pozitivní, které se ještě léčí, nebo stále má příznaky
  • dítě s jakýmikoliv příznaky nemoci (kašel, rýma, teplota, ztráta chuti a čichu, bolesti hlavy, nevolnost)


Pokud dítě přivedete, je nutné podepsat čestné prohlášení, že dítě poslední tři dny (tedy od 18.12. do 21.12.) nevykazuje žádné příznaky nemoci

Prosíme o nahlášení, nebo odhlášení docházky on-line, abychom mohli stanovit počet tříd, které otevřeme (zajistit provoz všech tříd nebude možné z důvodu nemocnosti personálu).
Provoz 21.12.2020

5.třída - scházení od 6.00 h a rozcházení od 15.30 do 16.30

Od 7.00 hodin
  • na 1.třídě: děti z 1., 2. a 3.třídy
  • na 5.třídě: děti 4. a 5.třídy
20.12.2020
Anketa není vypsána.