Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 08. 03. 2021
svátek slaví Gabriela


Víte, že...

Přijaté děti k 1.9.2020

Mateřská škola V Havířově Šumbarku Petřvaldská 32/262 přijala k 1.9.2020 děti s těmito evidenčními čísly:

P-24/2020
P-11/2020
P-19/2020
P-20/2020
P-01/2020
P-31/2020
P-26/2020
P-23/2020
P-29/2020
P-07/2020
P-38/2020
P-27/2020
P-18/2020
P-12/2020
P-25/2020
P-21/2020
P-36/2020
P-39/2020
P-33/2020
P-37/2020
P-34/2020
P-10/2020
P-08/2020
P-35/2020
P-03/2020
P-13/2020
P-04/2020
P-16/2020
P-02/2020
P-17/2020
P-32/2020
P-14/2020
P-06/2020
P-22/2020
P-30/2020

Vyvěšeno dne: 18.5.2020

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka školy

MŠ v provozu od 25.5.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 25.5.2020.

Nejdříve věnujte pozornost nově nastaveným provozním a hygienickým podmínkám ve třídách ZDE a formuláři Čestné prohlášení bez kterého nemůžeme dítě přijmout, podepsaný formulář odevzdejte ráno učitelce při prvním předávání dítěte.


Prosíme Vás o bezodkladné vyplnění dotazníku na stránkách třídy (nejpozději do 20.5.2020).

Vámi uvedené údaje v dotazníku budou závazné, potřebujeme rozdělit děti do skupin a uzpůsobit třídy.

Pro provoz mateřské školy neplatí omezení 15 dětí ve skupině. Doporučujeme tedy rodičům, aby zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Týká se pouze osob patřících do rizikové skupiny – viz čestné prohlášení.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na děti :-)

Výše úplaty - přerušení provozu

Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření a přerušení provozu mateřské školy od 20. 3. 2020 do odvolání byla v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. úměrně snížena a stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:
  • březen 2020 -   255,- Kč
  • duben 2020    - 0,-Kč
  • květen 2020   - 0,- Kč

Rodičům, kteří hradí platby inkasem, budou vzniklé přeplatky na školném a stravném za měsíce březen (vratka školné 145,- a neodebrané obědy za 3/2020) a duben (školné 400,- + záloha stravné 680,-) vráceny v rámci inkasa na květen a červen 2020.
Rodičům, kteří platby hradí v hotovosti, vznikl přeplatek na školném za měsíc březen (145,-Kč) a ten bude vrácen hotově v kanceláři školy. Případně bude zúčtován s platbou školného na měsíc červen 2020.

21. dubna 2020
Anketa není vypsána.