Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 20. 07. 2019
svátek slaví Ilja


Víte, že...

...zveme děti o ŠKOLIČKY

... každé úterý od 15:00 do 16:00 h na 5. třídě.

S sebou vezměte papuče, pohodlné oblečení a 30,- Kč.

Ve „ŠKOLIČCE“ budete mít k dispozici prostor, hračky, pomůcky, výtvarný materiál. Děti si vyzkoušejí pobyt v kolektivu a rodiče si mohou pohovořit s paní učitelkou.

TĚŠÍME SE NA VÁS
Není třeba se předem ohlašovat!

... zápisy do 1. třídy

V Havířově půjdou letos předškoláci k zápisu do 1.třídy 3. a 4. dubna 2017.
Máme tedy ještě čas děti připravovat, zdokonalovat, pilovat a zkoušet, co už zvládnou. Buďte dětem nápomocni, podpořte je, předkládejte zajímavé úkoly, určujte pravidla, důsledně vyžadujte splnění, ale nechte je většinu dělat samostatně, dopřejete jim tak pocit úspěšnosti a samostatnosti, ten budou potřebovat ze všeho nejvíce.
Před vstupem do 1.třídy by mělo dítě zvládat:
• správně vyslovovat všechny hlásky (pracujte s logopedem)
• navázat kontakt s dospělým, vyřídit jednoduchý vzkaz (například malým nákupem v obchodě)
• vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
• recitovat básničku, zpívat písničku
• říct, jak se jmenuje (i maminka a tatínek), kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
• hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla hry, zvládnout prohru
• počítat po jedné do deseti
• držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
• umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
• vystřihovat jednoduché tvary, pojmenovat geometrické tvary (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník)
• samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku (mějte trpělivost a nedělejte to za něj :-))
• samostatně dodržovat hygienu, jíst příborem (bez vaši pomoci a připomínání)
• vždy pozdravit, poprosit, poděkovat, nikomu neskákat do řeči

Pokud z nějakého důvodu uvažujete o odkladu školní docházky, máte nejvyšší čas objednat se v pedagogické poradně (Havířov- 597 582 372). Už k zápisu musíte doložit vyjádření specializovaného pracoviště, které doporučuje odklad školní docházky a žádost o odklad (formulář najdete na stránkách ZŠ).

Přejeme mnoho zdaru a úspěšný zápis do první třídy!

...instalujeme vstup do školky na čipy.

Vážení rodiče,

V posledních dnech probíhá instalace kamerového sytému u vstupů a elektronického zabezpečení dveří. Během příštího týdne by měla být práce ukončena.
Jak to bude fungovat? Do školky už se dostanete jen na čip, který budete mít k vyzvednutí oproti podpisu a záloze v kanceláři MŠ (datum upřesníme).
Pokud nebudete mít u sebe čip musíte zazvonit, počkat až si vás paní učitelka prohlédne na obrazovce a otevře vám bzučákem. Čipem se dostanete do školky pouze v době přivádění a vyzvedávání dětí:
6.00 - 8.00 h
12.30- 13.00 h
14.30 - 16.30 h

Každý čip má svůj kód. Převzetím čipu a svým podpisem za něj berete zodpovědnost, případnou ztrátu je nutné okamžitě nahlásit a čip deaktivovat!
Abychom opravdu zajistili bezpečnost dětí, potřebujeme i vaši spolupráci. Pokud si otevřete čipem, pečlivě za sebou zavřete a nepouštějte dovnitř nikoho podezřelého.

Děkujme za spolupráci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Znáte Montessori vzdělávání?
Ne
1054 hlasů - 40.6%
Jen povrchně
731 hlasů - 28.1%
Ano
812 hlasů - 31.3%
celkem hlasů: 2597