Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 25. 01. 2020
svátek slaví Miloš


Naše třída


3.třída "MOTÝLCI"

STŘEDŇÁČCI A PŘEDŠKOLÁCI

Děti a hra

Ve třídě
Třída se nachází v patře - zouváme se, ale dole!
V Lego koutku, který je bohatě vybaven stavebnicemi různé úrovně, si na své přijdou nejen všechny věkové kategorie, ale i děvčata.
Výtvarný materiál, ale také veškeré stavebnice, hračky i pracovní materiál   jsou dětem volně přístupné a kdykoliv k dispozici.

Herna
slouží ke cvičení, frontálním činnostem, odpolednímu odpočinku i hrám. Nechybí prostor ke hře s nejrůznějšími bednami, kostkami, auty a vláčky, které jsou v dosahu dětí.
Zkušenosti z rodinného prostředí děti uplatní v kuchyňce a při hře s kočárky a panenkami.
Relaxační koutek je prostor s pohovkou a knihami přispívá ke zklidnění
v denním režimu a rozvíjení předčtenářských dovedností.
Pohybové dovednosti trénují na domácí tělocvičně s visutým lanem, provazovým žebříkem a hrazdou. Také plastová kladina a trampolína slouží dětem ke zvyšování jejich tělesné zdatnosti a rozvoji hrubé motoriky. Hudební cítění a rytmus si zase rozvíjí pomocí klavíru a různých rytmických, dětských hudebních nástrojů a CD přehrávače. Jedním z nejoblíbenějších koutků je tajný koutek v "kumbále". Zde si děti hrají v menším počtu, částečně oddělené od běžného ruchu herny.

Šatna
je u nás oblíbená a využívána ke hře „Na kadeřníka“, ale i "soukromým" hrám s autíčky a panenkami. Ale mohou zde i zvyšovat svou praktickou zručnost při práci na pracovním stole.

Venkovní terasu
využíváme převážně v parném létě ke slunění a koupání v bazénku.

Vše slouží dětem
  • hračky a pomůcky jsou uloženy v lehce přístupných skříňkách a policích
  • dětské stoly a židličky jsou ergonomicky přizpůsobeny fyzickým proporcím předškolních dětí

Děti a samostatnost

Děti neomezujeme ve výběru hry, hračky nebo kamaráda, požadujeme však, aby všichni respektovali naše předem dohodnutá "Motýlí pravidla":
  • Pravidlo pro nohy - neběháme po třídě a herně, neskáčeme po schodech

  • Pravidlo pro ruce - neubližujeme kamarádovi, uklízíme hračky

  • Pravidlo pro pusu - ve třídě nekřičíme

  • Pravidlo pro uši - posloucháme se navzájem

  • Kouzelná slovíčka, rozehřívají srdíčka - děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou


V rozumné míře ponecháváme děti učit se způsobem „pokus – omyl“, omezujeme „poučování a rady“ ze strany učitelky. Vedeme děti k sebeobsluze a samostatnosti.

Nepomáháme „automaticky“ – povzbuzujeme děti ve snaze překonávat neúspěchy, učit se novým věcem, vyslovovat svá přání a potřeby.

Každý předškolák má svou složku s pracovními listy, které vypracovává v samostatně zvoleném čase, za minimální asistence učitelky.

Snažíme se, aby děti udržovaly v čistotě a pořádku kromě hraček i své osobní věci v šatně a ve svém šuplíku ve třídě.


Děti a pohyb

Naší snahou je umožnit dětem dostatek příležitostí k pohybu, především spontánního.
K dispozici máme dostatek tělovýchovného nářadí i náčiní - relaxační míče, žebřiny, lavičky, švédskou bednu, kozu, švihadla, míče, koš na košíkovou apod.

K pohybovým aktivitám se starší děti převlékají do cvičebního úboru podle svého zvážení nebo podle pokynu učitelky (náročnost cvičení, bezpečnostní a hygienické hledisko), mladší děti odkládají jen těsnící část oděvu nebo tu, která znemožňuje pohyb.

Denně s dětmi provádíme motivační cvičení, hrajeme pohybové či hudebně pohybové hry, cvičíme podle hudby, zařazujeme zdravotní cviky.

Cvičení probíhá ve třídě, případně venku na školní zahradě. Pravidelně se do cvičebního úboru děti převlékají 1x týdně.

Anketa není vypsána.