Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Naše třída


Od roku 2016 nabízíme vzdělávání dětí pedagogikou Marie Montessori


Montessori pedagogika
Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet dítěti jeho schopnosti a vnímání sebe i okolí. Vzdělání je přirozený proces, jehož nositelem je dítě, a nezískává se posloucháním slov, ale experimentováním s prostředím.

Naše motto

"Pomoz mi, abych to dokázal sám".


Označením 4. třídy je "Myška" a nachází se v prvním patře.
Má svůj vlastní vchod, svoji šatnu, velkou hernu, sociální zařízení a přípravnu jídla.
Třída i herna mají přiměřené prostory, dětský nábytek je nízký, uspořádaný do několika koutků s možností individuálních i skupinových činností.
Pomůcky jsou umístěny tak,aby si je děti mohly brát a následně i ukládat.


SKUPINA DĚTÍ JE VĚKOVĚ SMÍŠENÁ
Do Montessori třídy „ Myšek“ chodí děti od 3 do 6 let. Věková rozmanitost skupiny vede děti k lepší spolupráci i k rozvoji sociálních vztahů. Starší děti jsou pro mladší vzor, učí je, pomáhají. Mladší děti mají ve starších své vzory.

PROSTŘEDÍ TŘÍDY A HERNY JE BEZPEČNÉ, PŘÍJEMNÉ, PŘIPRAVENÉ
Jen v připraveném prostředí, kde je učitel průvodcem a rádcem, může z dítěte vyrůst osobnost s respektem k okolí.

MÁME PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
Respektujeme tělesný i duševní vývoj dítěte. Nehodnotíme, nemanipulujeme. Věříme, že dítě je tvůrcem sebe sama.

PODPORUJEME DĚTI V SAMOSTATNOSTI
Dopřáváme dětem dostatek času pro nasycení potřeby "JÁ SÁM!" Děti se mohou podílet na běžných denních činnostech - prostírají, připravují si svačiny, myjí nádobí, stelou postýlky,ukládají si své oblečení. Samostatnost dětem dodává pocit jistoty, vlastní důležitosti, potřebnosti.

DÁVÁME DĚTEM MOŽNOST VOLBY
Děti si samy vybírají kde, s čím a s kým chtějí pracovat. Za průběh a dokončení práce přebírají zodpovědnost. Už od dětství se tak učí základním životním hodnotám.

VYUŽÍVÁME CELOSTNÍHO UČENÍ
"Ruka je nástrojem ducha." - motto Marie Montessori. V jeho duchu zapojujeme do procesu učení celé tělo, všechny smysly. Nové informace se díky pohybu lépe zapisují do svalové paměti, dochází tak nejen k zábavnějšímu, ale i trvalejšímu zapamatování.


Anketa není vypsána.