Dopravní hřiště ke zvyšování bezpečnosti děti na komunikacích

Děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova, kde se formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném silničním provozu.

V průběhu července a srpna 2021 proběhla v areálu MŠ Místní rekonstrukce dětského dopravního hřiště (vyčištění zámkové dlažby, výměna obrubníku, nová asfaltová vrstva a nové vodorovné dopravní značení). Děti z mateřských škol a z 1. tříd tu mají pro dopravní výuku ty nejlepší podmínky. Kromě jízdy podle pravidel se děti učí toleranci a vzájemného respektu k ostatním účastníkům provozu . Dětské dopravní hřiště, slouží nejen pro potřeby mateřské školy, ale rovněž i pro ostatní mateřské školy poskytující předškolní vzdělávání na území města Havířova. Od jara do podzimu si můžou děti zapůjčit kolo, koloběžku, odrážedlo a stát se účastníkem silničního provozu. Dopravní hřiště je otevřeno pro děti mateřských škol a školních družin 4× týdně. Dopoledne pro MŠ a odpoledne pro ŠD. Druhým neméně důležitým prvkem dopravního hřiště je objekt budovy MŠ, který vytváří zázemí pro teoretickou část dopravní výchovy.


Dopravní hřiště ke zvyšování bezpečnosti děti na komunikacíchDopravní hřiště ke zvyšování bezpečnosti děti na komunikacíchDopravní hřiště ke zvyšování bezpečnosti děti na komunikacíchDopravní hřiště ke zvyšování bezpečnosti děti na komunikacích