Školní řád

Školní řád slouží k zajištění plynulého provozu školy. Usnadňuje zaměstnancům a zákonným zástupcům dětí orientaci v podmínkách MŠ a stanovuje základní pravidla vzájemné spolupráce např. práva a povinnosti účastníků, denní režim, stravování, předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí, bezpečnost a zdraví dětí, zacházení s majetkem, pojištění…

Školní řád

Omluvenka – absence ze zdravotních důvodů nebo z rodinných důvodů do 5 dnů v kalendářním měsíci
Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání – absence z rodinných důvodů delší než 5 dnů (např. lázně)


Školní řád