Veřejné zakázky

VZ/2023/026 – Dodávka konvektomatu do ŠJ MŠ Petřvaldská

Datum uveřejnění: 21. 4. 2023
Druh VZ: dodávky
Předpokládaná hodnota: nezveřejněna
Místo plnění: Mateřská škola, ul. Petřvaldská 32/262, Havířov – Šumbark
Datum ukončení příjmu nabídek: 16. 5. 2023 v 10.00 hodin

Dokumentace:

Výzva k podání nabídky“:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení uchazeče“:
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy“:
Příloha č. 3 – Cenová nabídka – položkový rozpočet“:


Veřejné zakázky