Ceny a platby

… platné od 1. 9. 2023…

STRAVNÉ od 1. 9. 2023

  • Děti 2 – 6 let hradí celodenní stravné ve výši: 45 Kč/den

    strava zahrnuje: dopolední svačinku + ovoce, oběd, odpolední svačinu, pitný režim po celý cen

  • Děti s odloženou šk. docházkou a nařízenou dietou hradí stravné ve výši: 47 Kč/den

    složení stravy je stejné, vyšší cena stravného u děti s odloženou šk. docházkou je z důvodu větší gramáže masa

Školné: 400,– Kč/ měsíčně
Bližší podrobnosti k placení školného jsou uvedeny ve Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání (sekce Dokumenty).

Stravné a školné je hrazeno:
Povolením k inkasu ve své bance s měsíčním finančním limitem 1500 Kč pro sběrný účet MŠ 115–8250590257/0100.
Je potřeba nahlásit číslo vašeho účtu v kanceláři MŠ.
Dvacátého stahujeme platbu na následující měsíc. (Příklad: 20. srpna budou staženy platby na září a vráceno vyúčtování stravného za červenec, 21 pracovních dnů x 45 Kč = 945 Kč za stravné + 400 školné = 1345 Kč)

  • Veškeré změny hlaste v kanceláři MŠ, např.:

zřízení inkasa
změnu čísla účtu

Vnitřní řád ŠJ


Ceny a platby