Něco z historie

MŠ Petřvaldská, MŠ Sadová, MŠ Místní – dnes tři organizace pod jedním názvem „Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262“. Zájemci o historii jednotlivých školek klikněte a čtěte dál…

Mateřská škola Petřvaldská v Havířově – Šumbarku poprvé otevřela dětem své dveře 1. září 1983 jako společné zařízení jeslí a mateřské školy. Na nové sídliště se tehdy stěhovaly převážně mladé rodiny, a do tří tříd mateřské školy, přestože kapacitně byly stavěny pro 90 dětí, nastoupilo 115 dětí ve věku 3 – 6 let. Jesle provoz zahájily o měsíc později, 3. října 1983, tehdy do dvou oddělení s kapacitou 35 dětí začalo docházet 42 dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let.
V září 1991 došlo ke zrušení jednoho oddělení jeslí, o rok později byl provoz jeslí zcela ukončen a v uvolněných prostorách vznikly další třídy mateřské školy. Od školního roku 1992/93 zde funguje samostatná pětitřídní mateřská škola s kapacitou 125 dětí.
S účinnosti od 1. ledna 1995 přiznal škole její zřizovatel, město Havířov, na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, právní subjektivitu.

K 1.1.2010 se organizace rozrostla o další 2 mateřské školy, MŠ Sadovou a MŠ Místní. Soukromá provozovatelka obou objektů v centru města Havířova ukončila svou činnost a školky byly přiřazeny jako odloučená pracoviště mateřské škole Petřvaldské.

Vnitřní prostory MŠ Petřvaldské a zahrada byly opravovány a zařizovány průběžně. Po zrušení jeslí byla z prostor kočárkárny vybudována keramická dílna pro děti, nyní sloužící jako víceúčelová místnost. Nový moderní vzhled však získala MŠ Petřvaldská v roce 2018, a to díky výměně oken, nové fasádě, opraveným terasám, vstupům do tříd a opraveným střechám.

Mateřskou školu Sadovou naleznete v centru Havířova v krásném prostředí městského parku za Kulturním domem Radost. Dvoupodlažní podsklepená budova z roku 1957, postavena v architektonickém stylu Sorela, je majetkem města Havířova a od svého vzniku sloužila vždy dětem. V letech 1991 – 2009 zde byla provozována soukromá mateřská škola, později přibyla též dílna s výrobou keramiky. Ve svých počátcích byla v suterénu školy kuchyň a jídelna. V průběhu let přestaly prostory kuchyně vyhovovat hygienickým předpisům a jídlo se začalo dovážet. Mateřská škola Sadová byla vždy dvoutřídní. Ze záznamů z kronik lze vyčíst, že v těchto dvou třídách bylo zapsáno až 66 dětí. Nyní mateřskou školu navštěvuje 44 dětí.
Zajímavostí je, že původně ve školce nebylo v horních patrech zavedeno topení. Byly zde stálé ložnice, děti spaly v kovových postýlkách v kožešinových pytlích (říkalo se jim „fusáky“). Z ložnic vedly dveře na horní terasu, ta byla využívána rovněž ke spánku dětí a ke cvičení. Největší rekonstrukcí prošla budova v letech 2011 – 2012. Zahrnovala kompletní výměnu rozvodů vody a vnitřní kanalizace, výměnu oken a dveří, na zahradě byl postaven nový dřevěný altán. V roce 2017 bylo vyměněno kanalizační potrubí před vchodem do školky, položena zámková dlažba na chodníky k brankám, opraveny zídky s pískovcovými sochami a proveden nátěr fasád. Všechny řemeslné postupy spadaly pod kontrolu odboru památkové péče .

Mateřská škola Místní se rovněž nachází v centru města, v parku za objektem Lučina, v obytném bloku budov postavených v roce 1955 a taktéž spadá do ochranného pásma Sorely. Současným vlastníkem budovy je společnost Heimstaden. Provoz MŠ byl zahájen 1.7.1957. V budově byly z počátku zřízeny 2 třídy pro české a 1 třída pro děti polské národnosti. Bylo zapsáno přes 90 dětí. Původně zde od 1. září 1957 byly dvě trojtřídní mateřské školy, avšak po roce 1990 došlo k jejich sloučení pod jednu organizaci. V průběhu 90. let byly některé volné prostory nabídnuty k pronájmu, později vráceny vlastníkovi. Z původně 6 tříd mateřské školy s kapacitou 180 dětí zde nyní fungují 2 třídy pro 50 dětí a dětské dopravní hřiště. To bylo vybudováno v roce 1996 hlavně pro účely výuky dopravní výchovy dětí havířovských MŠ a ZŠ. Mateřská škola má vlastní kuchyň. Rovněž MŠ Místní prošla rozsáhlejšími opravami. V roce 2010 bylo vyměněno osvětlení v celé budově a provedeny drobné zednické opravy (odstranění příček), v roce 2011 byly nově zrekonstruovány a zprovozněny prostory třídy v 1. patře, v roce 2012 vyměněna okna, v roce 2017 stoupačky.
Školní zahrada získala v roce 2011 nové dřevěné herní prvky a v roce 2015 dřevěný altán.


Něco z historie