Inspekční zprávy

Česká školní inspekce pravidelně v rámci své činnosti získává informace o vzdělávání dětí, o činnosti škol zapsaných do školského rejstříku, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů…

Zprávy ČŠI o naší škole naleznete zde


Inspekční zprávy