Výroční zprávy o činnosti školy

Mateřská škola zpracovává za každý školní rok výroční zprávu o své činnosti. Obsahem zpráv jsou informace o personálním zajištění a vzdělávání učitelů, o přijímacích řízeních, výsledcích vzdělávání, mimoškolních aktivitách, hospodaření školy…

VZ o činnosti za rok 2022/23
VZ o činnosti za rok 2021/22
VZ o činnosti za rok 2020/21
VZ o činnosti za rok 2019/20
VZ o činnosti za rok 2018/19
VZ o činnosti za rok 2017/18


Výroční zprávy o činnosti školy