Termín a podmínky zápisu

ZÁPIS DĚTÍ do MŠ bude probíhat ve dnech 3.5. – 14.5.2021, a to pravděpodobně bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Poskytování informací v době od 8.00 do 12.00 hodin
MŠ Petřvaldská – tel. 596 810 735, E-petrvaldska(za­vináč)petrval­dska.cz
MŠ Sadová – tel. 599 524 921, E-sadova(zavináč)pe­trvavaldska.cz
MŠ Místní – tel. 596 811 519, E-mistni(zavináč)pe­trvaldska.cz

Zákonný zástupce doručí do MŠ:

 • vyplněný formulář Žádost o přijetí s uvedenou čitelnou emailovou adresou a telefonním číslem
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 • žádají–li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo – li vydáno

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob doručení dokumentů:

 • vhozením do poštovní schránky v MŠ
 • datovou schránkou, ID: bidi8qc
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: sadova@petrvaldska.cz (pokud pošlete e-mail bez uznávaného el. podpisu, je nutné ji do 5 dnů potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží)
 • poštou (nezasílejte doporučeně) na adresu: MŠ Sadová 3/232, 736 01 Havířov – Město
 • osobním podáním v MŠ – termín nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 599 524 921

Jak zjistíte, že Vaše Žádost o přijetí dítěte byla řádně doručena:

 • doručenou přihlášku v MŠ zaevidujeme a na Vaši emailovou adresu zašleme přidělené registrační číslo
 • prosíme o čitelně vyplněnou emailovou adresu, na kterou Vám budeme postupně zasílat informace
 • každá žádost bude bodově ohodnocena
 • seznam přijatých dětí (pouze registrační číslo) bude zveřejněn na našich webových stránkách

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2021, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Spádová oblast: Havířov – Město, Havířov – Podlesí, Havířov – Šumbark, Havířov – Životice, Havířov – Prostřední Suchá, Havířov – Dolní Suchá

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání