Kritéria přijetí

Počet volných míst (stav k 31.3.2023)

MŠ Petřvaldská 45
MŠ Sadová 12
MŠ Místní 10

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními 3. až 5. stupně nebo dítěte mladšího tří let bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy (např. vyhl. 14/2005 Sb.).
Pokud počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci, bude převyšovat stanovený počet přijímaných dětí, bude ředitelka postupovat při vyřizování žádostí dle stanovených kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

  1. Přijetí ze zákona – dítě, které před 1.9.2023 dovrší věku 5 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu.
  2. Přednostní přijetí ze zákona – dítě, které před 1.9.2023 dovrší věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném spádovém obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bodové ohodnocení:

  • dítě ze spádové oblasti – 6 bodů
  • 5 let do 31.08.2023 – 20 bodů
  • 4 roky do 31.08.2023 – 18 bodů
  • 3 roky do 31.08.2023 – 16 bodů
  • 3 roky do 31.12.2023 – 8 bodů
  • 3 roky do 31.08.2024 – 3 body
  • sourozenec v MŠ – 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).