Kritéria přijetí

Počet volných míst (stav k 28.3.2022)

MŠ Petřvaldská 30
MŠ Sadová 10
MŠ Místní 20

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními 3. až 5. stupně nebo dítěte mladšího tří let bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy (např. vyhl. 14/2005 Sb.).
Pokud počet přihlášených dětí u zápisu bude převyšovat počet volných míst budou děti do MŠ přijímány podle kritérií s bodovým ohodnocením. Kritéria vycházejí z podmínek stanovených školským zákonem.

  1. Přijetí ze zákona – dítě, které před 1.9.2022 dovrší věku 5 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu.
  2. Přednostní přijetí ze zákona – dítě, které před 1.9.2022 dovrší věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném spádovém obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Bodové ohodnocení:

  • dítě ze spádové oblasti – 6 bodů
  • 5 let do 31.8.2022 – 20 bodů
  • 4 roky do 31.8.2022 – 18 bodů
  • 3 roky do 31.8.2022 – 16 bodů
  • 2 roky do 31.8.2022 – 8 bodů
  • sourozenec v MŠ – 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).