Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

TERMÍN A PODMÍNKY ZÁPISU DO MŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS pro děti z Ukrajiny pro šk. rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech:

7.6. 2022 v době od 9,00 – 16,00 hod.
8.6.2022 v době od 9,00 – 12,00 hod.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2022, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Místo pro podávání žádostí: kancelář mateřské školy
MŠ Petřvaldská – tel. 596 810 735, E-petrvaldska(za­vináč)petrval­dska.cz
MŠ Sadová – tel. 599 524 921, E-sadova(zavináč)pe­trvavaldska.cz
MŠ Místní – tel. 596 811 519, E-mistni(zavináč)pe­trvaldska.cz

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 • Žádost o přijetí (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу ( можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

  документ, що дає право представляти дитину;

 • Evidenční list – potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Bodové ohodnocení

 • dítě ze spádové oblasti – 6 bodů
 • 5 let do 31.8.2022 – 20 bodů
 • 4 roky do 31.8.2022 – 18 bodů
 • 3 roky do 31.8.2022 – 16 bodů
 • 2 roky do 31.8.2022 – 8 bodů
 • sourozenec v MŠ – 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).

Dodatek ke směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny