Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

TERMÍN A PODMÍNKY ZÁPISU DO MŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS pro děti z Ukrajiny pro šk. rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech:

6.6. 2023 v době od 9,00 – 16,00 hod.
7.6.2023 v době od 9,00 – 12,00 hod.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2023, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Místo pro podávání žádostí: kancelář mateřské školy
MŠ Petřvaldská – tel. 596 810 735
MŠ Sadová – tel. 599 524 921,
MŠ Místní – tel. 596 811 519

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 • Žádost o přijetí CZ (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу ( можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

  документ, що дає право представляти дитину;

 • Evidenční list – potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))

  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Bodové ohodnocení

 • dítě ze spádové oblasti – 6 bodů
 • 5 let do 31.8.2023 – 20 bodů
 • 4 roky do 31.8.2023 – 18 bodů
 • 3 roky do 31.8.2023 – 16 bodů
 • 3 roky do 31.12.2023 – 8 bodů
 • 3 roky do 31.8.2024 – 3 body
 • sourozenec v MŠ – 2 body

V případě stejného počtu bodů budou děti seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).


Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny